Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov  

 


Vitajte na stránkach SSGK

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia  združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Dňa 28.4.2016 sa bude konať Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016 v Dome Techniky Košice.
V rámci programu prisľubil účasť i minister školstva Plavčan a bude tu aj ocenenie aktívných členov členských organizácii vrátane štyroch členov SSGK. Na akciu Vás srdečne pozývame.

22. medzinárodné slovensko - poľsko - české geodetické dni, ktorých hlavným organizátorom je SSGK budú už od
 5. do 7.mája 2016 a zaregistrovalo sa cez 150 účastníkov, z ktorých poľskí i českí kolegovia využili svoje dohodnuté limity (á 45). Svoju účasť a príspevky potvrdili i predsedovia národných rezortov. Odborný program a prednášatelia, ktorí ho naplnia, nám dávajú garanciu kvality príspevkov.  Vďaka partnerom konferencie budeme môcť pre Vás pripraviť kvalitné podmienky. Účastníkov chceme zapojiť aj do projektu európskeho mesta športu Košice 2016 a to absolvovaním 2 kilometrovej trasy Košického maratónu mieru. Ak ste sa tento rok neprihlásili, tak nám aspoň zaželajte dobré počasie na piatkové relaxačné odpoludnie.

 

Začali sme pre Vás pripravovať seminár k pripravovanenej smernici na geodetické činnosti pri pozemkových úpravách.

 

Múdre ucho nedbá na reči hlúpych ľudí.
Autor: neznámy

        

 

 

 

Novinky

 • POZVÁNKA
 • Nové e-číslo 
  Geodetický a
  kartografický obzor

  GaKO
 • e-časopis ZSVTS VTS news
 • V sidle SSGK alebo na objednávku sú dostupné knihy
  edície "Zememeračstvo ....",
  2. KNIHA o zememeračoch,geodetoch
  4. KNIHA o mapách....
  5. KNIHA o katastri .... zememeračoch,geodetoch
  Knihy z edície je možné objednať
   
   e-mailom ssgk@ssgk.sk.
 • EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete.

 Viac informácií o

      Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava
 

E-mail: ssgk@ssgk.sk  

 

 

 

 

 

 


Large Visitor Globe