Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Po letných dovolenkách Vám ponúkame akcie:

11.-12.10.2018, Nitra - ZSGK; KPÚ „Slovensko – krajina neznámych vlastníkov“  v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. . Program. Seminár venovaný pozemkovým úpravám organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita a Komora pozemkových úprav SR spolu so Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie. Program.

18.-19.10.2018, Púchov - ZZGK, SSGK - V. Tematické dni geodetov 2018 -  „Inžinierska geodézia“. Registrácia je možná do 28. 9. 2018, pričom je treba upozorniť, že kapacita podujatia a priestorov je limitovaná, preto po naplnení možných počtov, môže byť registrácia ukončená aj skôr.

V termín 8.-9.11.2018 sa uskutočnia v Banskej Bystrici, hotel LUX, Slovenské geodetické dni, ktorých odborným garantom sú všetky odborné spoločnosti, komora i ÚGKK SR.

Hotel NIVY bude 23.11.2018 miestom  Valného zhromáždenia SSGK. Okrem štandartného programu a volieb nových orgánov si v odbornom programe pripomenieme aj 100. výročie vzniku Československa. Na záver VZ sa premiestnime na predstavenie do Radošinského naivného divadla, ktoré bude tvoriť Dúfame, že sa nám podarí vybaviť i príjemný kultúrny program.

2.číslo e-časopisu VTS news zamerané aj na slovenskú metrológie.

 

,,Hloupost se vyfackováním nedá vyléčit“

Ján Werich

       
     

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu z cien služieb.
 

  • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
    a vo svete.


 Viac informácií o

  Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

Large Visitor Globe