Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov  

 

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia  združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia SSGK dovoľte mi
v mene Výkonného výboru SSGK poďakovať sa Vám za
spoluprácu a Vašu podporu v roku 2016, ktorú sa budeme snažiť získať i v roku 2017. Do Nového roku:

v novom roku všetko naj, všetko, po čom túžiš, maj, šťastie, úspech, lásku aj smiech, niekedy aj kľud, no a hlavne po celý rok v dobrom zdraví buď!

Začíname pripravovať autobusový zájazd do Varšavy, kde sa v termíne 18.-20. mája 2017 uskutočnia už
23. medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni, na ktoré Vás už dnes pozývame.

Naštartovali sme i aktivity na organizáciu 13. ročníka  medzinárodnej konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE, ktorú plánujeme na 21.-22. september 2017 do kongresového hotela Centrum Košice.

Dňa 9.12. vyšlo nové číslo časopisu VTS news, ktoré Vám odporúčame prečítať.

 „Pravda je nezvratná. V panike ju môžeme odmietnuť, v nevedomosti sa jej vysmiať,
v zlomyseľnosti ju prekrútiť, ale ona zostáva.“

Winston Churchill

      
     

 

 

 

Novinky

 • Nové e-číslo 
  Geodetický a
  kartografický obzor

  GaKO
 • e-časopis ZSVTS VTS news
 • V sidle SSGK alebo na objednávku sú dostupné knihy
  edície "Zememeračstvo ....",
  2. KNIHA o zememeračoch,geodetoch
  5. KNIHA o katastri .... zememeračoch,geodetoch
  Knihy z edície je možné objednať
   
   e-mailom ssgk@ssgk.sk.
 • Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS
  KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu.
 • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete.

 Viac informácií o

      Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava
 

E-mail: ssgk@ssgk.sk  

 


Large Visitor Globe