Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov  

 

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia  združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Zahájili sme registráciu záujemcov na tradičné
23. medzinárodné poľsko-česko-slovenské
geodetické dni,
ktoré sa budú konať vo Varšave
v termíne 18.-20. mája 2017.
Svoju účasť  potvrdili predsedovia národných úradov.
Podrobný odborný program bude zverejnený
v priebehu mesiaca. Srdečne Vás pozývame na autobusový zájazd na konferenciu.  Pozvánka

17. marca 2017 sa uskutoční v priestoroch Domu ZSVTS
na Koceľovej ul. tlačová beseda k DŇU INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA.

V spolupráci s Katedrou geodézie, Stavebnej fakulty STU
v Bratislave si Vás dovoľujeme upozorniť na konferenciu
s medzinárodnou účasťou IPG 2017
, s tematickým zameraním GEODETICKÉ ČINNOSTI PRI PRÍPRAVE, REALIZÁCII  A PREVÁDZKE STAVEBNÝCH OBJEKTOV, ktorá sa bude konať 27. júna 2017 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Pozvánka.

Naštartovali sme i aktivity na organizáciu 13. ročníka  medzinárodnej konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE, ktorú plánujeme na 21.-22. september 2017
do kongresového hotela Centrum Košice.

V práci dosahoval nečakané výsledky.
Vždy urobil niečo iné, ako mal.
Ľudovít Majer

       
     

 

 

Novinky

 

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu.
 

 • V sidle SSGK alebo na objednávku sú dostupné knihy
  edície "Zememeračstvo ....",
  2. KNIHA o zememeračoch,geodetoch
  5. KNIHA o katastri .... zememeračoch,geodetoch
  Knihy z edície je možné objednať
   
   e-mailom ssgk@ssgk.sk.
 • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
  a vo svete.


 Viac informácií o

  Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

ssgk@ssgk.sk  


Large Visitor Globe