Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov  

 

GALILEO k 27.5.2016 rozšíril sieť družíc na obežnej dráhe Zeme na 14, čo už predstavuje polovicu z plánovaného počtu.

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia  združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Vážení, v spolupráci s odborníkmi z Komory pozemkových úprav SR sme pre Vás pripravili seminár k oboznámeniu sa s návrhom novelizácie predpisu na výkon geodetických činností pri pozemkových úpravách. V prípade väčšieho záujmu by sme mohli uskutočniť reprízu seminára i v Košiciach. On - line registrácia.

Dňa 30.8. vyšlo nové číslo časopisu VTS news, ktoré Vám odporúčame prečítať.

Nezabudnite sa registrovať na každoročnú akciu odborných geodetických spoločností - 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI, ktoré budú opäť v Trnave 10.-11.11.2016.

 

Právě propast mezi současností a budoucností je zdrojem energie … Pokud propast neexistuje, není potřeba žádných akcí, které směřují k vizi. Ve skutečnosti, propast je tím pravým zdrojem kreativní energie.
Autor: Peter SENGE, americký vedec

        

 

 

 

Novinky

 • POZVÁNKA
 • Nové e-číslo 
  Geodetický a
  kartografický obzor

  GaKO
 • e-časopis ZSVTS VTS news
 • V sidle SSGK alebo na objednávku sú dostupné knihy
  edície "Zememeračstvo ....",
  2. KNIHA o zememeračoch,geodetoch
  5. KNIHA o katastri .... zememeračoch,geodetoch
  Knihy z edície je možné objednať
   
   e-mailom ssgk@ssgk.sk.
 • EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete.

 Viac informácií o

      Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava
 

E-mail: ssgk@ssgk.sk  

 

 

 

 

 

 


Large Visitor Globe