Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia  združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Pozývame Vás už na 13.ročník  medzinárodnej konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE, ktorá sa bude konať na 21.-22. september 2017 v kongresovom hoteli Centrum Košice.

Ak ste sa nemohli zúčastniť konferencie IPG 2017
s tematickým zameraním GEODETICKÉ ČINNOSTI PRI PRÍPRAVE, REALIZÁCII  A PREVÁDZKE STAVEBNÝCH OBJEKTOV, budú na stránke konferencie.

Z pozície partnera medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Geodézia, kartografia a geoinformatika  2017 Vás ínformujeme o jej X. ročníku, ktorá sa bude konať 10. až 13. októbra 2017 v Demänovskej doline, Hotel REPISKÁ***
a organizuje ju
Fakulta BERG, Technickej univerzity Košice.

 

„Už som pre spoločnosť urobil svoje.
Nemám v pláne opäť pracovať.“

John Lennon

       
     

 

 

Novinky

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu.
 

 • V sidle SSGK alebo na objednávku sú dostupné knihy
  edície "Zememeračstvo ....",
  2. KNIHA o zememeračoch,geodetoch
  5. KNIHA o katastri .... zememeračoch,geodetoch
  Knihy z edície je možné objednať
   
   e-mailom ssgk@ssgk.sk.
 • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
  a vo svete.


 Viac informácií o

  Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

ssgk@ssgk.sk  


Large Visitor Globe