Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

 

 

Výkonný výbor SSGK
(od 7. Valného zhromáždenia  - 21.11.2014)

Dušan Ferianc, EUR ING -  predseda
Ing. Ľubica Hudecová, PhD. - podpredsedkyňa 
Ing. Štefan Nagy - podpredseda
členovia
Doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
Ing. Štefan Lukáč
Ing. Daniela Navrátilová
Ing. Vladimír Nechuta

Odborné skupíny:

pre geodéziu a GNSS - Dušan Ferianc, EUR ING
pre KN a PÚ -
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
pre inžiniersku geodéziu -
Ing. Štefan Lukáč
pre GIS -
Ing. Daniela Navrátilová

Revízna komisia:

Ing. Andrej Vojtičko, PhD.  -  predseda
Ing. Anna Štrengerová
Ing. Helena Stromčeková

Partneri:

          
     

 • SSGK
  Koceľová 15

  815 94  Bratislava
   
  E-mail:
  ssgk()ssgk.sk

 • Identifikácia SSGK

  zapísaná v registri občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra SR od 9.10.1990
  s oblaťou činností VTS

  IČO: 17314453
  DIČ:
  2020835740

  Nie sme platci DPH

  Banka

  Všeobecná úverová banka - pobočka Bratislava
  Dulovo nám 1

  názov účtu: SSGK
   

  BIC: SUBASKBX
   

  IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062

   


 oN LINE