Registračný formulár do SSGK  (členské na rok 2018 je 12 €, nepracujúci dôchodcovia 2 €)


  bol uz som clen;
Pobočky:
Tituly:
Priezvisko:
Meno:
Dátum narodenia:
zamestnanec
Komerčná sféra
Živnostník
Školstvo
Iné
Komunikačná adresa:
E-mail (súkromný):
Telefón:
Ulica čo/čs :
PSČ:
Záujem pracovať v odbornej skupine:
kataster nehnuteľností
inžinierska geodézia
kartografia
fotogrametria
pozemkové úpravy
informačné systémy /GIS
FIG - národný komitéd