Slovenská spoločnosť geodetov
a kartografov    

 

Plán odborných akcií na rok 2012

 


  18.2.2012
Bratislava


 

Reprezentačný ples geodézie, kartografie a katastra
Double Tree Hilton Bratislava

 


6. - 10.V.
Rím


info


FIG Working Week 2012
seminár
 


17. - 19.V.2012
Karlova Studánka
 

 

 ČESKO - SLOVENSKO - POĽSKÉ GEODETICKÉ DNI
tradičné stretnutie odborníkov z oboru geodézie, katastra a kartografie
 


20.VI. KE
21.VI. ZA
22.VI. BA

 
Digitálne mapy katastra a JTSK03
odborné semináre
 


  11.X.2012
Bratislava

 

KS SR

 

AKTIVITY  V  KARTOGRAFII
SEMINÁR VENOVANÝ  PAMIATKE  Ing. JÁNA PRAVDU, DrSc.
predbežný program
 


8.-12.X.2012
Hanover - D
 

 


INTERGEO 2012
tématický zájazd na veltr geodézie konaný počas nemeckých geodetických dní


24.-25.X.2012
T.Lomnica
 

Odborná skupina GIS SSGK
a
F-BERG TU KE


VII. vedecko-odbornú medzinárodnú konferenciu

Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2012
 

 

8.-9.XI.2012
ŽILINA


 

 KGK
 ÚGKK SR
 KS SR
 SZZ
 SSGK
 STU


20. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu
 

     

***

 

Čo bolo uskutočnené v roku (programy, fotky, prezentácie, závery):
                      2011  ---   2010   --- 2009

 

   

Plán odborných akcií na rok 2013


16. - 18.V.2013
Trenčianske Teplice

 

 
SLOVENSKO - POĽSKO - ČESKÉ -  GEODETICKÉ DNI

tradičné stretnutie odborníkov z oboru geodézie, katastra a kartografie
 

 

IX. 2013

SSGK
ČSGK

v SR

XI. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností