Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

 

Pozvánka a registrácia na 27.medzinárodné česko-slovensko-poľské geodetické dni v dňoch 25.-27.5.2023 v rezorte Sobětín je pred koncom!

SSGK pripravuje odborný  program, ktorý bude spresňovaný v pláne akcií  na stránke webového sídla SSGK

FIG a miestni organizátori NSPS sú nadšení, že vás môžu pozvať na Pracovný týždeň FIG 2023. Tešía sa na vzrušujúcu týždennú konferenciu, ktorá prináša priestor pre profesionálov, ktorí spoločne zažijú kombináciu zaujímavých technických stretnutí a workshopov, výstavu a rôzne sprievodné podujatia a sociálne akcie. A to: 28. mája - 1. júna 2023 v ORLANDE, FLORIDA, USA

9. Valné zhromaždenie SSGK, sa uskutočnilo 24.11.2022  na Štrbskom Plese a v jeho programe bola i voľba nových orgánov.

Po 9 rokoch v spolupráci s katedrou globálnej geodézie a geoinformatiky SvF STU v BA a GKÚ organizujeme medzinárodnú konferenciu TATRY2022 -
GLOBÁLNA GEODÉZIA A GEOINFORMATIKA
 - 70 ROKOV KATEDRY KGGI,

ktorá sa uskutoční  24. - 25.11.2022, hotel SOREA TRIGAN
na Štrbskom Plese.

Spolu s ČSGK sme realizovali 14. mezinárodnú konferenciu GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE, ktorá sa uskutočnila
v termíne 11. až 12.10.2022 v pražskom hoteli Belveder, pod záštitou ministrov ČR a SR.
    ODBORNÝ PROGRAM

26. medzinárodné poľsko - česko - slovenské geodetické dni organizované  Stowarzyszenim Geodetów Polskich sa uskutočnili
v Łodzi 2-4.06.2022 vo vysokej odbornej aj spoločenskej kvalite
. Referáty, fotoreportáž na stránke konferencie.

Radi by sme Vás informovali, že príspevky z hybridného seminára SKPOS 2021, ktorý bol organizovaný v GKU pri príležitosti
15-teho výročia vzniku služby
sú dostupné na stránke GKÚ.

Ak chcete vyskúšať charakter človeka, dajte mu moc."

                            
Abraham Lincoln

       
                            

Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
a vo svete.

Ak potrebujete ubytovanie, zabezpečiť svoju akciu, či kanceláriu v Košiciach, ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde i v tejto dobe sú dodržiavané všetky epidemiologické pravidlá.


 Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava