Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Prosíme oneskorencov a záujemcov o úhradu členského príspevku na rok 2022, ktorý ostal na úrovni 15 €. Z príspevku sú hradené najmä členské poplatky do FIG a ZSVTS ale aj prevádzkovanie webového sídla SSGK. Radi by sme rozšírili naše rady a ponúkame registráciu do SSGK prostredníctvom e-mailu. Dúfame, že sa opäť budeme môcť stretnúť na pripravovaných akciách SSGK.

Radi Vás informujeme, že 26. medzinárodné poľsko - česko - slovenské geodetické dni organizované  Stowarzyszenim Geodetów Polskich sa uskutočnia v Łodzi 2-4.06.2022. Podrobnosti na stránke konferencie.

Spolu s ČSGK presúvame termín 14. mezinárodnej konferencie
 GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE
z pôvodne plánoveného termínu na október 2022 do Prahy.

Radi by sme Vás informovali, že príspevky z hybridného seminára SKPOS 2021, ktorý bol organizovaný v GKU pri príležitosti
15-teho výročia vzniku služby
sú dostupné na stránke GKÚ.

Rok 2020 bol rokom 30. výročia založenia SSGK a ZSVTS (Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností), ktorého je SSGK spoluzakladajúcim členom. Slávnostné zasadanie sa ani v novom termíne nemohlo uskutočniť pre COVID-19.

 

Ak chcete vyskúšať charakter človeka, dajte mu moc."

                            
Abraham Lincoln

       
                            

Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
a vo svete.

Ak potrebujete ubytovanie, zabezpečiť svoju akciu, či kanceláriu v Košiciach, ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde i v tejto dobe sú dodržiavané všetky epidemiologické pravidlá.


 Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava