Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Vydané dokumenty

2021 Dohoda -

Dohoda o spolupráci medzi ÚGKK SR a SSGK
podpísané v Bratislave 10.12.2021

 
2018 Novelizované               STANOVY SSGK  
2018  Prezentácia -

Správa o činnosti SSGK za obdobie
2014 - 2018

prednesená na 8. Valnom zhromaždení SSGK v Bratislave, 23.11.2018.

 
2017 Dohoda -

Dohoda o spolupráci medzi SSGK a KGK
obnovenie, podpísané pri príležitosti 25. geodetických dní v Trnave - 9.11.2017

 
2015  Dohoda -

Dohoda o spolupráci medzi SSGK a MFTTT
podpísaná 3.7.2015 v maďarskom Szolnoku.

 
2014  Prezentácia -

Správa o činnosti SSGK za obdobie
2011 - 2014

prednesená na 7. Valnom zhromaždení SSGK v Bratislave, 21.11.2014.

 
2014  Prezentácia -

Správa o činnosti SSGK za obdobie
2011 - 2014

prednesená na 7. Valnom zhromaždení SSGK v Bratislave, 21.11.2014.