Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Vydané dokumenty

2018

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Informačná povinosť SSGK o ochrane osobných údajov je robená v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 v podmienkach SSGK

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679

 
2018 Novelizované               STANOVY SSGK  
2017 Dohoda -

Dohoda o spolupráci medzi SSGK a KGK
obnovenie, podpísané pri príležitosti 25. geodetických dní v Trnave - 9.11.2017

 
2015  Dohoda -

Dohoda o spolupráci medzi SSGK a MFTTT
podpísaná 3.7.2015 v maďarskom Szolnoku.

 
2014  Prezentácia -

Správa o činnosti SSGK za obdobie
2011 - 2014

prednesená na 7. Valnom zhromaždení SSGK v Bratislave, 21.11.2014.