Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Vydané knihy

    Publikácie označené :-) je možné objednať  a vyzdvihnúť v sídle SSGK v Bratislave alebo zaslaním na dobierku   

 

 

2015
    :-)    
   

Marek J.  2. KNIHA o zememeračoch, geodetoch a kartografoch Slovenska  a o vývoji ich vzdelávania  na odborných školách (1918–2015)
Ďalšia publikácia z encyklopédie zememeračstva.
Brožované vydanie, A4, 424 strán.

ISBN
978-80-89626-07 -6

 
20 €

2015      
:-)   
 

Ďungel K.
Marek J.
 5. KNIHA o katastri nehnuteľností
(od nepamäti po rok 2014)

Ďalšia publikácia z encyklopédie zememeračstva.
Brožované vydanie, A4, 400 strán.

ISBN
978-80-89626-06 -9

20 €
 

2014      
vypredané  
 

Fičor D.
Marek J.
 4. KNIHA o mapách
(vojenské a civilné mapovanie, kartografia, GIS - geoinformatika)

Ďalšia publikácia z zememeračstva.
Brožované vydanie, A4, 464 strán.

ISBN
978-80-89629-05 -2

2014      
:-)   

Horňanský I.
Maták E.
 1. KNIHA o historických osobnostiach zemermeračstva
(od nepamäti po rok1918, s 394 stranami prehľadu odbornej literatúry - výberu duševného vlastníctva)

Prvá publikácia z pripravovanej encyklopédie zememeračstva.
Brožované vydanie, A4, 466 strán.

ISBN
978-80-89626-0 -5
15
 

2011      
:-)   

Marek J. PO STOPÁCH VOJENSKÉHO ZEMEPISNÉHO ÚSTAVU NA SLOVENSKU
Publikácia vydávaná pri príležitosti autorového jubilea mapuje činnosť vojenských zememeračov na Slovensku

ISBN
978-80-969692-9 -6

5
€ 

2008
:-)
 
Marek a kol. Jubilejný deň zememeračov
Reprezentačná publikácia pri príležitosti 70. výročia výstavy a zjazdu   zememeračov v Bratislave v porovnaní s súčasnosťou (XII.2008)
ISBN
 978-80-969692-3-4

15 €

2008
vypredané
Maták Predmety spomienok  - spomienky na geodetické práce
(pevná väzba)
ISBN
978-80-969692-2-7
2007
vypredané
Marek a kol.  Mapovanie  - Historický prehľad ISBN 978-80-969692-1-0
2006
vypredané
Nejedlý - Marek -  Priam Geodetické základy  - Historický prehľad ISBN 80-231-0357-1
2006
vypredané
Marek - Nejedlý Kataster  - Historický prehľad
(2. upravené a doplnené vydanie)
ISBN 80-231-0356-3
2005
vypredané
Marek - Maták -
Vanko
Geodeti a kartografi Slovenska  1700- 2003
(dodatok 2005)
ISBN 80-85672-74-X
2005
vypredané
Bajkay Slovník maďarsko - slovensko -nemecký
(Kataster nehnuteľností)
ISBN 80-85672-76-6
2004
vypredané
Marek -   Maták -
 Vanko
Geodeti a kartografi Slovenska  1700- 2003 ISBN 80-85672-74-X
2003
vypredané
Maták Ján Botto - básnik a geodet ISBN 80-85672-3
2003
vypredané
Marek -  Nejedlý Kataster  - Historický prehľad ISBN 80-85672-60-x