Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Na 188. schôdzi vlády Slovenskej republiky dňa 4.12.2019 bol schválený materiál
"Katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav v roku 2020"

Ďakujeme účastníkom, prednášajúcim a organizátorom za pekný zážitok z 27. SLOVENSKÝCH GEODETICKÝCH DNÍ v Žiline, ktoré sa uskutočnili 7.-8.11.2019.

8. ročník INGEO -  International Conference on Engineering Surveying & 4th SIG Symposium on Engineering Geodesy sa bude konať v Dubrovniku, CHorvátsko,
1. - 4. 4. 2020.

Po úspešnej tohtoročnej konferencii si môžete do kalendára dať
26. medzinárodné poľsko - česko - slovenské geodetické dni zabezpečuje  Zarząd  Oddziału  Łódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich Stowarzyszenie Geodetów Polskich v Lodži
a to 4. - 6.6.2020.

 

„Tak jako nepoužívané železo rezaví, stojatá voda zahnívá,
či v zimě zamrzá, tak mozek bez cvičení leniví.“


Leonardo Da Vinci
 

       
                                         

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu z cien služieb.
 

  • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
    a vo svete.


 Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

Large Visitor Globe