Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Plán akcií na rok 2021


I.-V. 2021

 

SR
 


Opatrenia vlády SR a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva pri platnej mimoriadnej situácií z dôvodu Corana vírusu zakazujú hromadné akcie do odvolania.
 

 

I.Q. 2022
ČR

 

ČZGK, SSGK

 

14. mezinárodnej konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE

 

 

28.6.2021
9:00

 

 

webseminár

 

„Využitie produktov leteckého snímkovania a laserového skenovania v geodetickej praxi“

 

 

XI.2021
Holiday Inn Žilina

 KGK
 ÚGKK SR
 KS SR
 SZZ
 SSGK
 STU


SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu


2022


SSGK
SGP
ČZGK

 

 
26. MEDZINÁRODNÉ SLOVENSKO
- POĽSKO - ČESKÉ GEODETICKÉ DNI 
tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov
z odboru geodézie, katastra a kartografie

     

späť