Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen  

Plán akcií na rok 2022, ktorý sa postupne doplní ...


I.-III. 2022

 

SR
 


Opatrenia vlády SR a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva pri platnej situácií z dôvodu Corana vírusu neumožňujú "jednoducho" organizovať hromadné akcie do odvolania.
 


2.-4.VI.2022

Lodž (PL)

 

SSGK
SGP
ČZGK

 
26. MEDZINÁRODNÉ
 POĽSKO - ČESKO - SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI 
tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov
z odboru geodézie, katastra a kartografie

 

X. 2022
Praha (ČR)

 

ČZGK, SSGK
 

 

14. mezinárodná konferencia
 GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE

 

XI.2022
 

 KGK
 ÚGKK SR
 KS SR
 SZZ
 SSGK
 STU


SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu

     

späť