Registračný formulár do SSGK 

(členské na rok 2022 je 15 €, nepracujúci dôchodcovia, študenti 5 €)


 
  
Tituly:
Priezvisko:
Meno:
Dátum narodenia:
zamestnanec
Komerčná sféra
Živnostník
Školstvo
Iné
Komunikačná adresa:
E-mail (súkromný):
Telefón:
Ulica čo/čs :
PSČ:
Záujem o informácie z:  
kataster nehnuteľností
inžinierska geodézia
kartografia
fotogrametria a DP
pozemkové úpravy
geoinformačné systémy /GIS
FIG - národný komitéd

SSGK sa považuje za prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb – členov SSGK a Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, t. j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie dohody realizácie podujatia, pričom jednou stranou dohody je dotknutá osoba, ako aj na článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.  účastníkov konkrétnych podujatí SSGK.