Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Oslavujeme 21. marec -
Medzinárodný deň geodetov.

Česká republika. Od 31.12.2020 začínajú v praxi platiť nová pravidlá regulující prevádzku bezpilotných lietadiel - dronov vychádzajúcich z EÚ legislatívy. K prehľadu odporúčame vám súhrn informácií z stránok  obchodníka alebo priamo na stránke českého Úradu pre civilné letectvo.

ČSGK v odbornej skupine inžinierska geodézia pripravuje tradičný seminár konávaný popri Strojárenskom veltru v Brne vo forme webinára už na 25.3.2021. O možnostiach prihlásenia účastníkov z SSGK Vás budeme informovať.

Pred Vianocami bol na návrh ZZGaK odoslaný spoločný list profesných organizácií (ZZGaK, KGK, KPÚ, SSGK) predsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V liste sa navrhuje spoločné stretnutie  v ktorom by sme sa oboznámili
s návrhmi a plánmi ÚGKK SR a predstavili Vám aj naše pohľady a návrhy na rok 2021. Vzhľadom na situáciu sa termín posúva na február.

Rok 2020 bol rokom 30. výročia založenia SSGK a ZSVTS (Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností), ktorého je SSGK spoluzakladajúcim členom. Slávnostné zasadanie sa ani v novom termíne nemohlo uskutočniť pre COVID-19.

Informovali sme Vás spolu s ČSGK o presune termínu 14. mezinárodnej konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE z pôvodne plánoveného termínu september 2020 o rok, teda september 2021.

Na základe koncoročných opatrení prijatých pre Covid-19 sme  navrhli spolu s ČSGK aby 26. medzinárodnéh poľsko - česko - slovenské geodetické dni v Lodži organizované  Stowarzyszenim Geodetów Polskich v Lodži sa ani v máji 2021 nekonali a plánovali ich až na rok 2022.

Ak chcete vyskúšať charakter človeka, dajte mu moc."

                            
Abraham Lincoln

       
                            

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu z cien služieb.
 

  • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
    a vo svete.


 Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

Large Visitor Globe