Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Leto je v plnom prúde a my si Vás dovoľujeme informovať o najbližších akciách v našom vednom odbore:

-    Na jeseň pripravujeme zahájiť pravidelnú sériu zdvojených seminárov - školení na aktuálné témy z legislatívy - predpisov.

-    Katedra geodézie SvF STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadajú konferenciu IPG 2023, ktorá sa bude konať 13.9.2023 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Tematické zameranie - QUO VADIS TECHNICKÁ MAPA?

-    25.-26.10.2023 budú jubilejne 30. SLOVENSKÉ GEODETIKÉ DNI     v Žiline.

-    24.11.2023 seminár AKTIVITY V KARTOGRAFII VENOVANÉ JÁNOVI PRAVDOVI 2023 v Bratislave.

27. medzinárodné česko-slovensko-poľské geodetické dni boli v dňoch 25.-27.5.2023
v rezorte Sobětín a môžeme konštatovať, že po odbornej i spoločenskej stránke sa veľmi vydarili. Už dnes pripravujeme ďalšie, 28. geodetické dni
v roku 2024 do Trnavy.

Ak chcete vyskúšať charakter človeka, dajte mu moc."

                            
Abraham Lincoln

       
                            

Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
a vo svete.

Ak potrebujete ubytovanie, zabezpečiť svoju akciu, či kanceláriu v Košiciach, ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde i v tejto dobe sú dodržiavané všetky epidemiologické pravidlá.


 Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava