Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK

Webové sídlo SSGK je v súčasnosti v prestavbe !

 

Úspešné 28. Medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni
boli v dňoch 30. 5.- 1. 6. 2024 v hoteli HoliDay Inn Trnava.

V spolupráci s partnermi Vás pozývame vo štvrtok 20. 6. 2024 od 9:00 na seminár na tému "Smernica na vecné bremená", ktorý sa bude konať na Okresnom úrade v Trnave. Kapacita pre seminár je vyčerpaná. Rokujeme o repríze a zároveň ho na východ  pripravujeme po lete.

 

  

Ak chcete vyskúšať charakter človeka, dajte mu moc."

                            
Abraham Lincoln

       
                            

Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
a vo svete.

Ak potrebujete ubytovanie, zabezpečiť svoju akciu, či kanceláriu v Košiciach, ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde i v tejto dobe sú dodržiavané všetky epidemiologické pravidlá.


 Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava