člen  
"Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov"

Predbežný plán akcií na rok 2017

     


18
.-20.V.2017
Warszawa
hotel


ČSGK
SSGK
SGP

 
23. MEDZINÁRODNÉ POĽSKÉ -  
ČESKO -  SLOVENSKO GEODETICKÉ DNI 
tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov
z odboru geodézie, katastra a kartografie

 27.6.2017
Bratislava
STU

 

KG STU BA, SSGK

 IPG 2017 - Inžiniersko priemyselná geodézia
GEODETICKÉ ČINNOSTI PRI PRÍPRAVE, REALIZÁCII A PREVÁDZKE STAVEBNÝCH OBJEKTOV

21.-22.XI.2017
Košice
Kongresový hotel Centrum

 

SSGK
ČSGK


Geodézia a kartografia v doprave
trojročný interval slovensko - českej konferencie, zameranej na úspešné projekty najmä  z realizácie geodézie a kartografie v dopravných stavbách a ich prevádzke.

 

 KGK
 ÚGKK SR
 KS SR
 SZZ
 SSGK
 STU


25. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu

História podujatí

 

Čo bolo uskutočnené v roku
 (programy, fotky, prezentácie, závery):


 
2016 --- 2015 --- 2014 --- 2013 --- 2012 ---  2011
  ---   2010   --- 2009

 

späť